Wspomaganie szkół i placówek

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
03.2016

Jednym z ważnych zadań stawianych instytucjom wsparcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli. Nowy system nakierowany jest na pracę z konkretną szkołą, czy placówką i ma wspierać ją w wykonywaniu zadań nakładanych przez Państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu zaprosiliśmy w imieniu organizatorów (ODMiDN w Legnicy, PP-P Nr 1 w Legnicy i PP-P Nr 2 w Legnicy) Dyrektorów, Wicedyrektorów oraz Pedagogów Szkolnych na spotkanie dotyczące kompleksowego wspomagania szkół i placówek.

 

Spotkanie odbyło się w siedzibie CKZiU w Legnicy przy ul. Lotniczej 28,
dnia 14 marca 2016 r.  o godzinie 10.00, w auli.

 

Tematem spotkania było kompleksowe wspomaganie szkół i placówek obejmujące pomoc
w zakresie:

-            pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom;
-            organizowania współpracy, wymiany doświadczeń nauczycieli, dyrektorów i szkół;
-            zapewniania nauczycielom dostępu do informacji pedagogicznej;
-            wspomagania nauczycieli i dyrektora szkoły w obszarach pracy szkoły wymagających szczególnego wsparcia (zgodnie z diagnozą potrzeb danej szkoły i jej koncepcją rozwoju).

 W spotkaniu udział wzięli Dyrektorzy placówek oświatowych, referentem był zaproszony edukator z zakresu zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół i placówek - Jarosław Pietrzak.
Pan Jarosław Pietrzak jest członkiem i trenerem w projektach: "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny pracy szkoły" oraz "Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia Dyrektorów szkół/placówek realizowanych przez ORE w partnerstwie z Uniwersytetem Jagielońskim i Erą Ewaluacji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Prowadzący wykład - Jarosław Pietrzak

  Prowadzący wykład - Jarosław Pietrzak

 • Powiększ zdjęcie Prowadzący spotkanie - Dyrektor ODMiDN Piotr Niemiec

  Prowadzący spotkanie - Dyrektor ODMiDN Piotr Niemiec

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy spotkania

  Uczestnicy spotkania