Legniczanie dają mata - konsultacje szkoleniowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
03.2016

Cele:
- doskonalenie kompetencji nauczycieli do nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności szachowych,
- omówienie i analiza 2 części podręcznika szachowego do programu Legniczanie Dają Mata.

Zagadnienia:
- metodyka nauczania gry w szachy na poziomie wczesnoszkolnym,
- rozwiązywanie zadań szachowych.

Efekty /uczestnik/:
- potrafi zdiagnozować i rozwiazać problemy dydaktyczne, na które napotyka podczas zajęć szachowych,
- poszerza własne umiejętności gry w szachy,
- potrafi przekazać wiedzę i zrealizować ćwiczenia zawarte w 2 części podręcznika szachowego.

Adresat: nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe w szkole
Poziom kształcenia: edukacja wczesnoszkolna
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-03-22
Godzina: 16:00-18:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Prowadzący:
Piotr Kowalak