Baśniowa wiosna w dekoracyjnych inspiracjach - warsztaty plastyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

06
06.2016

Cele:

  • inspirowanie nauczycieli, przedstawienie różnorodnych pomysłów do działań artystycznych z dziećmi,
  • przedstawienie różnych przykładów – pomysłów do realizacji z dziećmi,
  • możliwości modyfikowania przedstawionych przykładów, preferowanie pożądanych wzorców estetycznych,
  • wykonywanie przykładowych form plastycznych do rozwijania umiejętności manualnych dzieci i wykorzystania ich w aranżacji wnętrz placówek oświatowych,
  • ewaluacja dotychczas zrealizowanego cyklu zajęć działań artystycznych dla nauczycieli.

Efekty - uczestnicy:

  • wykonają kilka przykładowych dekoracji wiosennych  z różnych materiałów,
  • wykorzystają wykonane formy przestrzenne do stworzenia dekoracji w swoich placówkach.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-06-06
Godzina: 16:00-17:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-06-03
Forma odpłatna - 10 zł (koszt materiałów), płatne przy zapisie

Prowadzący:
Mirosława Lickiewicz,
Joanna Górecka