Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Czy mały uczeń potrzebuje aktywności fizycznej?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
04.2016

Cel:

  • przybliżenie poszczególnych etapów rozwoju motorycznego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnoszkolnego.

Efekty - uczestnik:

  • modyfikuje tok prowadzenia zajęć z uczniem w takaki sposób, by uwzględnić uwarunkowania rozwojowe i potrzeby motoryczne rozwijającego się organizmu dziecka..


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy

Data: 2016-04-07
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-04-04

Prowadzący:
dr hab Grzegorz Żurek, prof. nadz. AWF we Wrocławiu