Jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
05.2016

Cel ogólny:
upowszechnienie kreatywnego i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił-stosować w praktyce techniki kreatywnośći,wdrażać elementy treningu kreatywnośći,zastosować aktywizujące ćwiczenia i metody w praktyce szkolnej

Efekty ogólne:

-stosowanie oryginalnych technik i metod w pracy z uczniem,pogłębianie kreatywnego i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży,rozwijanie myślenia abstrakcyjnego u uczniów

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-05-25
Godzina: 14:30 -16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk