Samorząd uczniowski w praktyce szkolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
04.2016

Cel ogólny - doskonalenie form i metod pracy opiekuna SU

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił-stosować w praktyce właściwe metody pracy z SU,realizować oddolne projekty uczniów,współpracować z dyrekcją szkoły,nauczycielami,rodzicami i środowiskiem lokalnym

Efekty ogólne-pogłębienie wiedzy opiekunów SU w zakresie prawa o funkcjonowaniu samorządu uczniowskiego,analiza mocnych i słabych stron samorządnośći uczniowskiej w Polsce,upowszechnienie dobrych praktyk wśród opiekunów SU

Adresat: opiekunowie samorządów uczniowskich
Poziom kształcenia: G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN  Legnica

Data: 2016-04-27
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk