Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko …

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
01.2016

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy realizując podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa zaprasza na III moduł kursu nt.

 

Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko …

 

Warsztaty: Neurodydaktyka – jak wykorzystać potencjał ucznia
kierowane są głównie do nauczycieli matematyki oraz innych zainteresowanych nauczycieli.

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnicy

Data: 2016-01-14
Godzina: 14:00-17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-01-12

Prowadzący:
Marek Kaczmarzyk

 
Warsztaty poprowadzi wybitny specjalista, ekspert w dziedzinie neurodydaktyki
Pan dr Marek Kaczmarzyk,  propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania; autor książek, licznych publikacji z zakresu neorodydaktyki; wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Organizowane warsztaty wpisują się przede wszystkim w kierunek polityki oświatowej państwa – Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Ramowy program szkolenia w załączeniu.

 

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie udziału nauczycieli w/w warsztatach do dnia 12.01.2016 r. telefonicznie pod  nr tel. 76 723 32 02 lub na adres e-mail odmidn@go2.pl (lista miejsc ograniczona).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Organizatorzy i prowadzący: Anna Szywało, Piotr Niemiec, Marek Kaczmarzyk

  Organizatorzy i prowadzący: Anna Szywało, Piotr Niemiec, Marek Kaczmarzyk

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy kursu

  Uczestnicy kursu

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy kursu

  Uczestnicy kursu