Trudne sytuacje w szkole - jak sobie radzimy? Sieć wspłółpracy pedagogów i wychowawców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16
02.2016

 

Cele:

 • utworzenie międzyszkolnego zespołu nauczycieli wychowawców oraz pedagogów,
 • prezentacja i integracja uczestników,
 • rozpoznanie potrzeb rozwojowych uczestników,
 • zapoznanie z platformą cyfrową.

Zagadnienia:

 • przedstawienie celów oraz zasad pracy  sieci  współpracy i samokształcenia,
 • budowanie więzi grupowych, zaufania i gotowości do pracy,
 • diagnoza potrzeb,
 • omówienie zasad działania na platformie internetowej.

Efekty:

 • utworzenie sieci współpracy i samokształcenia,
 • umiejętność  pracy zespołowej.


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-02-16
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-02-15

Prowadzący:
Irena Biodrowska